Tổng hợp các phím tắt thường dùng trong word

 

 

Microsoft Word hiện nay là trình soạn thảo văn bản phổ biến nhất trên thế giới, nhưng để có thể sử dụng hiệu quả để đánh văn bản nhanh thì không phải là điều dễ dàng. Có nhiều cách để giúp chúng ta có thể đánh văn bản nhanh hơn, biết sử dụng phím tắt là một trong những cách đó. Sau đây tôi xin giới thiệu đến các bạn những phím tắt thường được sử dụng trong word. Hi vọng sau khi đọc xong bài này các bạn có thể nâng cao khả năng sử dụng MS Word của mình.

 

Tạo mới chỉnh sửa văn bản

Chức năng

Phím tắt

Tạo mới một tài liệu

Ctrl + N

Mở tài liệu

Ctrl + O

Lưu tài liệu

Ctrl + S

Sao chép văn bản

Ctrl + C

Cắt nội dung đang chọn

Ctrl + X

Dán văn bản

Ctrl + V

Bật hộp thoại tìm kiếm

Ctrl + F

Bật hộp thoại thay thế

Ctrl + H

Bật hộp thoại in ấn

Ctrl + P

Hoàn trả tình trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh cuối cùng

Ctrl + Z

Phục hội hiện trạng của văn bản trước khi thực hiện lệnh Ctrl + Z

Ctrl + Y

 

 

Định dạng

Chức năng

Phím tắt

Mở hộp thoại định dạng font chữ

Ctrl + D

Chuyển chữ hoa – thường

Alt + F3

Định dạng in đậm

Ctrl + B

Định dạng in nghiêng.

Ctrl + I

Định dạng gạch chân

Ctrl + U

Tăng kích cỡ font lên 1 cỡ

Ctrl + ]

Giảm kích cỡ font xuống 1 cỡ

Ctrl + [

Canh giữa đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + E

Canh đều đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + J

Canh trái đoạnvăn bản đang chọn

Ctrl + L

Canh phải đoạn văn bản đang chọn

Ctrl + R

Định dạng thụt đầu dòng đoạn văn bản

Ctrl + M

Xóa định dạng thụt đầu dòng

Ctrl + Shift + M

Thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + T

Xóa định dạng thụt dòng thứ 2 trở đi của đoạn văn bản

Ctrl + Shift + T

Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản

Ctrl + Q

Sao chép định dạng vùng dữ liệu đang có định dạng cần sao chép.

Ctrl + Shift + C

Dán định định dạng đã sao chép vào vùng dữ liệu đang chọn.

Ctrl + Shift + V

Tạo chỉ số trên. Ví dụ m3

Ctrl + Shift + =

Tạo chỉ số dưới. Ví dụ H2O.

Ctrl + =

Dãn dòng đơn

Ctrl +1

Dãn dòng kép

Ctrl + 2

Dãn 1,5 dòng

Ctrl +5

Đưa định dạng văn bản về mặc định

Ctrl + Spacebar

 

 

Chọn, xóa, di chuyển văn bản hoặc 1 đối tượng

Chức năng

Phím tắt

Chọn một ký tự phía sau

Shift + >

Chọn một ký tự phía trước

Shift + <

Chọn một từ phía sau

Ctrl + Shift + >

Chọn một từ phía trước

Ctrl + Shift + <

Chọn tất cả đối tượng, văn bản, slide

Ctrl + A

Xóa một ký tự phía trước

Backspace

Xóa một ký tự phía sau

Delete

Xóa một từ phía trước

Ctrl + Backspace

Xóa một từ phía sau

Ctrl + Delete

Di chuyển qua 1 ký tự

Ctrl + Mũi tên

Về đầu văn bản

Ctrl + Home

Về vị trí cuối cùng trong văn bản

Ctrl + End

Chọn từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản

Ctrl + Shift + Home

Chọn từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản

Ctrl + Shift + End

 

 

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận